میگلی نژاد: منوچهر متکی با حضور در مجلس باید پاسخگو باشد.

میگلی نژاد: منوچهر متکی با حضور در مجلس باید پاسخگو باشد.

meigolinejad.ir ـ خلیج فارس: نماینده بوشهر، گناوه و دیلم از سوال مشترک نمایندگان استان های بوشهر، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان از وزیر امورخارجه درباره وضعیت گرد و غبار اخیر خبر داد. «غلامعلی میگلی نژاد» در گفتگو با «خلیج فارس» اظهار داشت: قبلا این گر و غبار که استان های مرزی و جنوبی را آزار می دهد، در تابستان مشاهده می شد و با اقدامات مشتکر کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی از طریق «مالچ پاشی» (ماده ای نفتی) مرتفع می شد. میگلی نژاد افرود: اما هم اکنون که خشکسالی بیشتر شده، خبری از این همکاری های مشترک نیست و با هر وزش بادی گرد و غبار مردم مناطق مرزی را آزار داده و آنها را خانه نشین می کند.

 چرا در بعضی شهرها گرد و خاک اینقدر زیاد است؟

وی افزود: علاوه بر این وزش باد از سوی این دو کشور آلودگی های باقی مانده از جنگ را از مناطق جنگی بههمراه می آورد که این امر سلامت مردم را تهدید می کند.

نماینده بوشهر از طرح سوال از وزیر امور خارجه در این باره خبر داد و گفت: در حال آماده کردن طرح سوال و جمع آوری امضا از نمایندگان استان های بوشهر، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و هرمزگان هستیم تا «منوچهر متکی» با حضور در مجلس در این باره پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس که با «خلبج فارس» گفتگو می کرد، خاطرنشان کرد: این سوال امروز (دوشنبه) به هیاترییسه مجلس ارایه شد تا وزیر امور خارجه در کمیسیون مربوط پاسخگو باشد و درصورتی که صحبت هایش قانع کننده نبود باید در صحن علنی مجلس پاسخگو باشد.
ویاظهار داشت: ایجاد هماهنگی با کشورهای عربستان و عراق برای رفع مشکل گرد و غبار از وظایفذاتی وزارت امور خارجه است ولی چون تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است مجبوربه طرح سوال شدیم تا قبل از تابستان و افزایش این بادها، فکری برای این وضعیت شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید