تصاویر جالب

     بدقت نگاه کنید

یک مثلث غیر ممکن

 

 

داخل دایره های سفید نقاط سیاه پدید می اید 

 

این فیل چند تا پا داره؟

 

در نگاه اول یک صورت مشاهده می‌کنید!؟ کمی بیشتر دقت کنید ... یک باغ وحش از حیوانات خواهید دید!

 

 

                       آیا همچین چیزی ممکن است؟                              

 


باور کنید شکل تیره پایین یک مربع است! باور کنید!!

 

                             

   

 

 

به نظر شما رنگ این اسبها با هم تفاوت دارند؟

 

 

        

/ 0 نظر / 9 بازدید