خطای دید 2

بمنظور تست بینایی خود اگر قادر به مشاهده یکی از اعداد زیر نیستید، مـبـتـلا بـه کور رنگی میباشید:

تصاویر زیر بر اثرخطای چشمی دگرگون شده و بصورتی شگفت انگیز بنظرمیرسند .


مربعهای قرمزبالا و پایین حرف ایکس یکرنگ میباشند
 
 

خطوط زیرکاملا موازی همدیگر میباشند!


تصویر زیر یک جسم است یا 2 جسم؟در محل تقاطع مربعهای زیر تنها دایره های سفید وجود دارند !جریان آب در 3 رود زیر تنها توسط پس تصویرهای چشمان شما پدید آمده !

چرخهای دوار! بـه نقطه وسط خیره شوید و سرتان را جلو و عقب ببرید چرخها به حرکت درمیایند!!!


یک تصویر بسیار حیرت آور ...
مربع های تاب برداشته! امـا هیـچ خط منــحنی در تصویر زیر وجود ندارد! میتوانید با خط کش امتحان کنید !

چرخ دنده های دوار! چـشمـانـتان را به روی تصویر حرکت داده تا چرخدنده ها به حرکت درآیند!!!

تصویرزیر یک مکعب است و یاگوشه یک دیوار؟


درتصویر زیر تنها دایره وجود دارد اما شما آنها را پیوسته و مارپیچ میبینید
 
 
 
به وسط این دایـره به مدت 2 دقیقه خیره گردید بتدریج خواهید دید که هاله ای آبی رنگ پیرامون دایره شروع به درخشیدن میکنـد!! الـبته بتدریـج چشمانتان را از صفحه مونیتور فاصله دهید تا هاله بزرگتر گردد.


پنجره زیربه سمت چپ میباشد یا راست؟
 
 
تصویر زیریک پل طویل است و یاچندین کشتی؟!
 
 
 

خطوط قرمز زنگ کاملا موازی هستند !

/ 0 نظر / 17 بازدید