خبر خوش هسته ای ایران فرآیند پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد

بوشهر - فرآیند راه اندازی رآکتور نیروگاه بوشهر با سوخت مجازی صبح امروز چهارشنبه با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس شرکت روس اتم و جمعی از مسئولین روسی و ایرانی در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، در این فرایند کلیه پارامترها و مشخصات فنی مبنای طراحی می بایستی در محدوده مجاز خود عمل کند.
بدین منظور پس از پایان مونتاژ و نصب سیستم های اصلی و جانبی باید شرایط رآکتور را به گونه ای آماده و مهیا ساخت که پارامترهای هیدرولیکی و ترموهیدرولیکی همانند شرایط نرمال بهره برداری بدست آید با این تفاوت که در این حالت سوخت اصلی نیروگاه در قلب قرار نمی گیرد و به جای آن از سوخت مجازی استفاده می شود.
این سوخت از نظر ابعاد، اندازه، وزن و شکل هندسی و همچنین به لحاظ مقاومت ساختاری و استحکام کاملاً مشابه سوخت اصلی نیروگاه است.
از دلایل عمده استفاده از سوخت مجازی شبیه سازی هیدرولیکی قلب رآکتور، تأیید نتایج محاسبات مبنای طراحی، آزمایش لرزه و استحکام تجهیزات مدار اول و حصول اطمینان از تحقق الزامات ایمنی هسته ای مطابق ضوابط و مقررات ملی و بین المللی است.
طبق برنامه زمان بندی در دی و بهمن ماه سال جاری از طریق سه پرواز، کانتینرهای حامل مجتمع های سوخت مجازی وارد نیروگاه گردید که پس از کنترل ورودی و اعلام آمادگی جهت بارگذاری در قلب، به سالن مرکزی ساختمان رآکتور منتقل شده و پس از باز شدن کانتینرها روی دستگاه مربوطه مجتمع های سوخت مجازی از آنها خارج و در محل انبار سوخت تازه، فرآیند کنترل ابعادی انجام و سپس مطابق نقشه جایگذاری در قلب رآکتور استقرار می یابد.
گفتنی است قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در دیماه سال 74 نافذ و پس از امضاء الحاقیه شماره یک در مهرماه سال 77، به لحاظ حل و فصل مشکلات ناشی از تداخل مسئولیت ها، کلیه مسئولیت های تکمیل واحد به طرف روسی واگذار شد.
طبق مفاد قرارداد پیمانکار روس ملزم به استفاده حداکثر از ساختمان ها و تجهیزات به جای مانده از طرح شرکت KWU در طرح تکمیل بودنه که در این راستا کلیه تجهیزات وسازه ها در فرآیند برنامه انتگراسیون تحت بازرسی تفصیلی قرار گرفت.
سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر شامل 180 مجتمع (17 مجتمع به صورت رزرو) در دیماه سال 86 به نیروگاه بوشهر حمل شد که پس از انجام آزمایش های اولیه توسط سوخت مجازی، در رآکتور بارگذاری خواهد شد.
مجموعه آزمایش های رآکتور با سوخت مجازی مطابق ضوابط جاری برای این نوع نیروگاه ها ضروری بوده که متعاقب تحقق موفقیت آمیز آن، نیروگاه مراحل تولید برق را شروع خواهد کرد.
پیشرفت بروز نیروگاه اتمی بوشهر تا اسفند سال 87 معادل 54/95 درصد گزارش می شود.
آقازاده خبر داد
خبرهای خوش هسته ای دیگری بیستم فروردین اعلام می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ایران به نقطه ای که باید برسد، رسیده است، خاطرنشان کرد: به زودی 20 فروردین خبرهای خوشی درباره برنامه ی هسته ایران اعلام خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید